Mobil: +421 908 216 412   |   Janáčkova 5, 811 08 Bratislava   |   Slovenská republika   |   Email: info@playrooms.sk
Playrooms

Rezervujte si
priestory online

Diskrétnosť a anonymita sú u nás na prvom mieste. Vaše údaje sú u nás v absolútnom bezpečí a za žiadnych okolností ich neposkytujeme tretím stranám. Rezervácie prijímame minimálne 24 hodín vopred. Po odoslaní rezervácie Vás bude kontaktovať náš personál s potvrdením rezervácie. Prenájom a služby poskytujeme iba na základe predošlej objednávky v časoch od 12:00 do 22:00.

Záväzné pravidlá Playrooms

1. Plnoletosť. Vzhľadom na charakter herne je povolený vstup iba plnoletým osobám, pričom si vyhradzujeme právo kontroly na základe dokladu totožnosti.
2. Triezvosť. Je zakázané hrať sa pod vplyvom alkoholických, omamných alebo psychotropných látok. V prípade podozrenia, že klienti vstupujú pod ich vplyvom, prenájom nebude umožnený.
3. Primeranosť. Praktiky, pomôcky, ako aj ich intenzitu budem používať primerane s ohľadom na vzájomnú dohodu účastníkov, ich zdravotný stav a v dohodnutej intenzite.
4. Dôvera. Súhlasím, že v Playrooms sa budem hrať iba s osobami, s ktorými sa navzájom dobre poznáme a vzájomne si dôverujeme.
5. Diskrétnosť. V záujme zachovania dobrého mena všetkých účastníkov sa budem správať diskrétne a nebudem rozširovať informácie o osobách a praktikách, ktoré sa v Playrooms vykonávali. Počas hry nebudem opúšťať vnútorné priestory Playrooms.
6. Komunikácia. Pri hre budem komunikovať s účastníkmi hry tak, aby nedošlo k neakceptovateľnému, zdraviu ubližujúcemu a neľudskému konaniu voči ostatným účastníkom. Budem konať vždy v rámci dohodnutých pravidiel.
7. Bezpečnosť. Praktiky, pomôcky, ako aj vnútorné vybavenie budem používať tak, aby nedošlo k ich nebezpečnému, zdravie poškodzujúcemu konaniu.
8. Zdravie. Uvedomujem si svoj zdravotný stav a zdravotné obmedzenia. Prehlasujem, že som personálu ani ostatným účastníkom nezamlčal nijaké zdravotné komplikácie a choroby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť zdravie ostatných účastníkov hry.